×
×

Zerga-arloko eta kontabilitateko aholkularitza

Zerga-arloko eta kontabilitateko aholkularitza

Zerga-araudia etengabe aldatzen denez, enpresek erne egon behar izaten dute Zerga Administrazioarekiko betebeharrak egoki betetzeko.

Zerga-plangintza egokia izatea lagungarri izango zaigu gure kudeaketa-prozesua behar bezala burutzeko.

SALSAMENDI GESTORIA-AHOLKULARITZAk honako zerbitzu hauek eskaintzen dizkizu Errenterian:

Zerga arloan

 • Zerga-arloko kudeaketaren plangintza egitea.
 • Zergak aurkeztea:

  • Errenta.
  • BEZa.
  • Ondare-eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak.
  • Ondorengotzak eta Dohaintzak.
  • Zerga bereziak.
  • Atxikipenak.
  • Ondasun eta eskubideak atzerrian.
  • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga.
  • Ez-egoiliarrak.
 • Errekurtsoak eta erreklamazioak.
 • Ordainketak geroratzea eta zatikatzea.
 • BEZaren itzulketa-espedienteak.

Kontabilitatearen arloan

 • Kontabilitatea eramatea, aztertzea eta ixtea.
 • Liburu ofizialak prestatzea eta legeztatzea.
 • Urteko kontuak egitea eta Merkataritza Erregistroan aurkeztea.
 • Kontuen plana Kontabilitate Plan Orokorraren arabera sortzea, egokitzea eta aztertzea.
 • Kontuak bateratzea.